Bli testcenter

Vill du som utbildningsanordnare vara med och säkerställa kompetensen hos fastighetsbranschens medarbetare? Ansök om att bli ackrediterat testcenter för FAVAL.

test

För att bli ett ackrediterat testcenter måste utbildningsanordnaren uppfylla de krav som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram. Dessa innefattar bland annat att:

  • Testcentret ska ha minst en utbildad testledare. Utbildningen genomförs av FAVAL Validering AB.
  • Testcentret ska kunna erbjuda validanden kurser/utbildningar på rätt SeQF-nivå inom samtliga ämnesområden i FAVAL som ingår i valideringen.
  • Kraven på testledare, provmiljö och utrustning ska vara uppfyllda och godkända av FAVAL Validering AB.

Vill du veta mer om hur det går till att bli ett ackrediterat testcenter? Kontakta FAVALs samordnare James Johnson eller projektledare Mikael Mossberg.


Ansökan om att bli testcenter