Om oss

FAVAL Validering AB

Fastighetsbranschen har i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tagit fram FAVAL, ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett tids- och kostnadseffektivt verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Vi ser till att branschen får medarbetare med ett kvalitetssäkrat bevis på att de har den kunskap och förmåga som efterfrågas.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. Vi företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Läs mer om FU på http://fastun.se/


Kontakta oss