Validering för Fastighetstekniker

Att arbeta som fastighetstekniker innebär ett stort ansvar för drift och underhåll av fastighetens olika system. I sitt dagliga arbete ser fastighetsteknikern till att systemen fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån hyresgästens förväntningar.

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetstekniker är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
 • Styr- och reglerteknik
 • Byggnadsteknik


Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning.

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetstekniker är:

 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Mät- och reglerteknik

Om du vill testa hur valideringen i FAVAL fungerar kan du göra en demo-version av det teoretiska provet. Du får då en känsla för hur frågorna kan se ut och får testa på att ange svar. För att göra demo-versionen av FAVAL gör du följande steg:

Gå till hemsidan: https://startmz.com/favaldemo

• I fältet Aktiveringskod skriv in: FAVAL

• Fyll i de uppgifter som efterfrågas

• Du kan nu starta testet genom att klicka på ‘Starta provet’.