Fastighetschefen: ”Validering är ett bra chefsstöd som gör medarbetare stolta.”

Per Forsling. Foto: Bengt Alm.

Per Forsling är chef för boende och lokaler på Stockholmshem och är en av de i fastighetsbranschen som har satsat på validering. Vi på FAVAL träffade Per på Framtidens Förvaltare i Stockholm 24 maj. Där berättade han, inför branschen, om hans egna och medarbetares upplevelser av att jobba med validering.

Hej Per! Varför valde ni att validera era medarbetare?

”Vi valde att validera med FAVAL på den rollen som heter kundförvaltare hos oss därför att vi ville ha en högre och jämnare kompetensnivå hos våra medarbetare. Valideringen är ett verktyg som ger oss ett systematiskt och bra sätt att jobba på.

Stockholmshem har ett trettiotal medarbetare som jobbar som förvaltare och ungefär 20 av dom har genomgått och certifierat sig som fastighetsförvaltare med FAVAL.  

Jag tror att dom upplever det som en ganska ansträngande och lite tuff utmaning men dom är väldigt stolta och glada när dom har genomgått valideringen så i slutändan är det något väldigt positivt.”

Hur ser du på validering i framtiden?

”I framtiden så ser jag att validering kan vara ett verktyg för att jobba systematiskt med kompetensförsörjning och utveckling hela tiden varje dag i vardagen. Valideringen är ett bra chefsstöd för att jobba med kompetensutveckling för individuella medarbetare.”

Om man funderar på att börja använda sig av validering, vilka råd skulle du ge?

”Mitt råd är att våga börja göra och testa själva.  Om man som ansvarig chef är nyfiken så börja med att göra testet själv. Att testa visar vägen och visar att det här inte är så farligt och läskigt men det ger också en del insikter i vad det här faktiskt är för någonting. “

Vill du veta mer om FAVAL och validering? Läsa mer här.