FAVAL introducerar validering på distans

Att validera och valideras på plats kan vara krångligt under rådande pandemi och med de restriktioner som finns. Därför introducerar vi nu möjligheten att genomföra FAVALs valideringar avseende teoretiska prov på distans. ”Den största utmaningen har varit att garantera säkerheten och legitimiteten av valideringen” säger Mikael Mossberg, projektledare för FAVAL.

Coronapandemin har under 2020 påverkat vardagen världen över. Många branscher har drabbats och utbildning och valideringsbranschen har inte varit något undantag. För oss på FAVAL har utmaningen varit genomförandet av valideringar, som vanligtvis sker fysiskt på plats med en person som övervakar hela processen och kan garantera säkerheten och legitimiteten för testet.

 Nu har vi tagit fram ett koncept för att kunna genomföra valideringar på ett säkert sätt på distans.

Detta innebär bland annat kameraövervakad testcenter med videokonferensuppkoppling eller lokal ”testövervakare”, som ingår ett avtal med oss och kan agera testledare vid testtillfället.

Ett specifikt avtal har framtagits för testövervakare och finns att tillgå hos oss på FU.

Mikael Mossberg ser positivt på utvecklingen som även kan bana väg för enklare validering i framtiden.

”Vi vet att kompetensbehovet är fortsatt stort inom branschen och vi måste fortsätta erbjuda utvecklingsmöjligheter för både nya och gamla medarbetare. På det här sättet kan vi garantera att proverna sker på rätt sätt och att validanterna verkligen har de kunskaper som krävs för jobbet. Dessutom kan vi använda oss av lärdomarna för att erbjuda fler alternativ för validering, även under normala omständigheter.

Vill du veta mer om FAVAL eller validering på distans, läs på faval.info eller kontakta oss.