FAVAL uppdaterar med ny digital modul

I somras avslutades projekt UPPKOM, ett projekt under ledning av James Johnson och Mikael Mossberg från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Syftet med projektet har varit att säkerställa att fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL är uppdaterat inom området digitalisering och fastighetsautomation.

Projekt UPPKOM har visat att följande kompetenser är avgörande för att företag inom fastighetsbranschen skall kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga och kunna dra nytta av fördelarna med digitalisering:

Energi- och resurseffektivitet: Ett ökande fokus på hållbarhet och energieffektivitet inom fastighetsbranschen innebär att kompetenser inom optimering, energiförbrukning och användning av grön teknik blir allt viktigare.

Integration av system: Att integrera olika digitala system och plattformar är avgörande viket kan innebära arbete med API:er, protokoll och standarder för att säkerställa smidig kommunikation mellan olika delar av fastighetsautomationssystemet.

Dataanalys och insikter: Förmågan att samla in och analysera data från fastighetsautomationssystem är en värdefull kompetens som hjälper fastighetsägare och förvaltare att fatta bättre beslut samt optimera sina fastigheter.

Omvärldsbevakning teknik: Tekniken utvecklas ständigt, det är avgörande att vara medveten om de senaste trenderna och verktygen inom digitalisering och fastighetsautomation som kan inkludera maskininlärning, IoT (Internet of Things), molntjänster, och blockchain-teknik, beroende på behoven i fastighetsprojekten.

Kommunikationsförmåga: Det är också viktigt att kunna förmedla tekniska begrepp och lösningar till icke-tekniska intressenter, som fastighetsägare, hyresgäster och beslutsfattare.

Säkerhet: Eftersom fastighetsautomation är kopplad till internet och nätverk, är cybersäkerhet av yttersta vikt. Att hålla sig uppdaterad om de senaste säkerhetsprocedurerna och sårbarheter är nödvändigt för att skydda fastighetsautomationssystem.

Lagstiftning och föreskrifter: Fastighetsbranschen regleras av lagar och föreskrifter som kan variera från plats till plats. Att ha kunskap om lokala och nationella bestämmelser är nödvändigt för att undvika rättsliga problem och böter.

För att hålla dessa kompetenser uppdaterade hos branschens medarbetare krävs en kontinuerlig inlärningsprocess. Som ett resultat av projektet kommer Fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL att uppdateras med en ny inlärningsmodul med arbetsnamnet ” Fördjupning digitalisering och automation inom fastighet. Modulen syftar till att säkerställa att validanderna är uppdaterade inom ovanstående områden.

Den kommer dessutom att erbjudas som ett komplement på befintlig validering. Detta innebär att de som redan idag har ett kompetensbevis har möjligheten att komplettera med endast denna modul för att få ett utökat kompetensbevis.

Modulen kommer finnas tillgänglig i FAVAL runt årskiftet och vill du veta mer så kontakta gärna James Johnsson eller Mikael Mossberg.