Öppen validering med FAVAL

För att få fler validerade medarbetare i fastighetsbranschen så erbjuder nu ett flertal av FAVALs testcenter öppen validering. Det innebär i korthet att validering erbjuds för specifika yrkesroller på fasta datum eller till ett fast pris vilket ytterligare underlättar för företag och medarbetare att på ett tids och kostnadseffektivare sätt säkra sin kompetens.

Här hittar du våra testcenter som erbjuder öppen validering:

TUC Academy

Validering för fastighetsförvaltare:

Datum:

12/10 2023

7/12 2023

8/2 2024

11/4 2024

Campus Värnamo

Validering för fastighetsskötare eller fastighetstekniker:

Datum:

28/2 2024

10/4 2024

Validering för fastighetsingenjör:

28/2 2024

10/4 2024

TRUSTÉ Kompetens

Validering för fastighetsskötare,, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör.

BFAB validering

Validering för fastighetstekniker.

BFAB validering + utbildningsprogram

Validering för fastighetstekniker.